תשובה אחת
משלמים לפי שעת עבודה ולא לפי כמות...חושבת מינימום