תשובה אחת
ממש מעט וזה רעל וזהירות עם זה md הוא סם אגרסיבי