3 תשובות
שואל השאלה:
היה לכן זיהום?
8\10, ולא היה לי זיהום