6 תשובות
עגיל בלשון בוודאות
לשון
בלשון, כי היא יותר עבה ויש שם יותר כלי דם.
Aro
עגיל בלשון