3 תשובות
אני יודע שצומת ספרים בדרישות שלהם מבקשים רק אחריי צבא, אבל אני מניח שאם יהיה דחוף להם מספיק הם יקבלו גם אנשים לפני.
ואם אני לא טועה שכר מינימום.
בגיל 16.
ומקבלים לשעה 28
0FF
תלוי בסניף.
אני הייתי בקשר עם ארבעה סניפים של צומת ספרים. אחד לא הסכים לי לעבוד שם, שלושה כן למרות שהייתי בן 16, בסוף לא עבדתי כי חיפשתי עבודה לחופש והם היו צריכים ליוני, למשמרות שלא הייתי יכול לעמוד בהן.