7 תשובות
והשאלה היא?
בת כמה כת
מה השאלה ?
בהצלחה
מזה סוגר 28?
אנונימית
חברים שיסיחו את הדעת, סטיפס..
שהוא תכף נהיה בן 28