תשובה אחת
אם זה פצעים לבנים כאלה? פשוט לקחת מחט דקה וחדה ולפוצץ אותם,
אם אתה מפחד לך לרופא הוא ייתן לך מישחה.