7 תשובות
לא וכן
כן לשאלה השנייה
לא תקבלי התראות (שאלה ראשונה)
לא תקבלי התראות.
וכן
לא תקבלי התראות
לא תקבלי התראות, וכן