10 תשובות
עכשיו?
לא
בכללי כן
עכשיו לא, בכללי כן
כן אבל מעט
בכללי לפעמים
שואל השאלה:
פשש דניאל
אנונימית
לא