6 תשובות
כאילו.. פחדן או עצלן תלוי איך משתמשים בזה
פחדן, עלוב
נמושה זה כמו פחדנית
בדרך כלל אומרים שנמושה זה בן שמרביץ לבן, כאילו שנמושה זה גם סוג של נקבה כזה.
אחד שמפחד להתמודד עם דברים ובורח מכל דבר
פחדן