4 תשובות
נקבה, נשי
אבל במובן של קריאת גנאי לגבר
הכוונה לאדם פחדן
רכרוכי.. נשי..