5 תשובות
נכון מאוד
אפשר לומר
לא.. אתם חודש, תתחילי לחשב מהחודש
תלוי בכם, אם אתם סופרים את זה מהתחלה או ממשיכים.
אפשר לומר אבל זה היה לפני שנה אולי עדיף לחשב מהחודש