6 תשובות
חיישנים
לדעתי חיישנים
מצלמה
מצלמה
שניהם ביחד חח