4 תשובות
כן.
ErO
לא, אבל זה תלוי איך הוא אמר לך שהוא לא יכול יכול להיות שהוא באמת לא יכל ויכול להיות שזה היה תירוץ