תשובה אחת
כל מי שבשטח הירוק של הפטריות מקבל הילינג של 1000 חיים לשניה