3 תשובות
8 ורבע שעות
8 שעות ו15 דקות
8 שעות, 15 דקות