4 תשובות
איזו קבוצה?
איזו?
איזה קבוצה?
ואסור בעיקרון