8 תשובות
ימחקו
ימחקו
FML
לא, ימחקו לך.
תשאל
שואל השאלה:
אוקי תודה
אנונימית
אסור, ימחקו לך