6 תשובות
אפליקציה
דרך האתר, יותר נוח מהמון סיבות.
אפליקציה
אתר
התחלתי באתר ועברתי לאפליקציה
אני דרך האפליקציה (;