9 תשובות
לפעמים
מאוד
כן כן כן למה לא
כן
שמי עומד לפני
תלוי אל מי
לא תמיד