5 תשובות
מה 10 מה היא קבצנית?

קחי 25-35
אבל זה רק להוציא את הכלב אף אחד לא יקח 35