3 תשובות
יש שני חלקים ..הנושא שבחרתי זה אומנות ולאחר מכן הצגתי אותו בהרצאה והשני בחרו לי טקסט על נושא ואז להציג אותו שדווקא החלק הזה היה יותר קל לי
אומנות
בכיף :)