6 תשובות
כן, לכל אחד מתאים משהו אחר.
כן זה הגיוני כל אחד ואיך שנוח לו
ברור
כל אחד מה שנוח לו
כן, הגיוני לגמרי.
ברור שהגיוני