3 תשובות
גם אני שואלת את עצמי כל יום
כי אלוהים ישן בזמן השואה ואתה לא.
אימלה יש פה חתיך ?