10 תשובות
בת ים
פתח תקווה, פחות ערסים
בת ים
אני לא ממש מכירה את המקומות לעומק, אבל נראלי פתח תקווה (;
חיפה!
אני מעדיף פתח תקווה, יש פחות ערסים!
בת ים! ברור!
ולשני שמעליי בכל מקום יש ערסים ופרחות!