תשובה אחת
הספר של הנדסה גנטית לדעתי עוזר ממש, והסיכומים, תפתרי גם את המתכונות שהביאו לכם