7 תשובות
המורה חילקה לכל נושא חוברת.
אני לומדת את כל החוברות (סה"כ 18).
שואל השאלה:
מה זאת אומרת סהכ 18?
אנונימית
לכל נושא היא הכינה חוברת, כמה דפים של חומר. סה"כ יש לי 18 חוברות, זאת אומרת 18 נושאים (בגדול).
שואל השאלה:
אה אוקיי כמה דפים זה יוצא לך?
אנונימית
מיקודית, סיכומים של המורה מהמחברת
שואל השאלה:
מה יש במיקודית?
אנונימית
אין לי מושג, יש חוברות קצרות ויש ארוכות.
יש גם מיקודית, אבל היא מתומצת מידי.