3 תשובות
ישלחו את זה בחזרה או לסניף אחר
נשלח בחזרה לשולח
קודם שולחים לסניף המרכזי ואז זה הולך לסניף דואר אחר או אותו אחד.
ואחרי פעם נוספת זה נשלח בחזרה.
עבדתי בדואר.