תשובה אחת
שואל השאלה:
תודה לך. אני מקווה שאני אצליח להתמודד איתם, זה כבר מתחיל ממש לעצבן.
אנונימי