2 תשובות
זה הפסיק לגמרי?
שואל השאלה:
רק שאני נוסעת זה משמיע רעש