תשובה אחת
משחררים את הברקס והרכב מתחיל לנסוע אוטומטית.
אם מדובר בעליה - תצטרך ללחצוץ על דבשת המאיץ..
באותו הנושא: