5 תשובות
רק בגרות בהיסטוריה? יש גם את כל המועדי ב' ;)
שואל השאלה:
אוי מסכנהה
שביעיזות- אין בכלל חופש
סיימתי היסטוריה בחורף
היסטוריה
ביולוגיה
ומועד ב מתמטיקה
ניצחתי
באותו הנושא: