תשובה אחת
יש לי חברה שהיה לה ואני כמעט בטוחה שהייתי איתה בבריכה כשעוד היה לה פעם אחת ולא הרס אבל לא מאה אחוז בטוחה