4 תשובות
כן. הדלקת יכולה להגיע למיתרי הקול ולעשות שם בצקת.
הגיוני
כן