4 תשובות
קצר
שואל השאלה:
בטוח?
אנונימי
שואל השאלה:
את מרחובות?
אנונימי
ארוך לדעתי.