5 תשובות
אי אפשר
רק אם תבקש מנאמן
אי אפשר
אפשר רק לנתק את עצמך מהשאלה
אי אפשר רק הנאמנים יכולים למחוק לך
לרשום למחוק בבקשה ונאמן ימחק.

יש גם אפשרות לנתק את השם משתמש מהשאלה ואז זה יוגדר כאנונימי.
לא ניתן.
רק לנאמנים יש ההרשאות למחוק תוכן באתר.
וכיום אנו לא מוחקים תוכן על פי בקשת משתמשים, פעם זה היה. אך זה שונה.
תוכלי להתנתק מהשאלות/מהתשובות שברצונך שלא יופיעו בעמוד שלך בפרופיל במספר השאלות ששאלת/התשובות שענית, ומן הסתם שאף אחד לא יוכל לקשר שזו את מכיוון שהשאלה/התשובה תהפוך לאנונימית.