4 תשובות
כמו הרשימת ציוד שהיה לך בכיתה ז', אין משהו שונה
קלמר, תיק, עפרונות, עטים, טיפקס, מרקרים, סרגל
תיק קלמר עטים עפרונות טיפקס ומחברות זה מה שאני קניתי ואני גם עולה לח׳
10 מחברות עברית
2מחברות חשבון
אולי גם מחברת עברית 2 נושאים
קלמר: עטים, מרקרים, עפרונות, מחק, דבק, מספריים, טיפקס, שפיצים, מחדד.
מחשבון
יומן
דפדפות
שקיות ניליון
תקיות חצי שקופות