3 תשובות
כל בית ספר משתמש בתכנית לימוד אחרת
שואל השאלה:
כאילו עפרון סרגל וכל זה
יתנו לך רשימה.
אנונימי