5 תשובות
כי זה חג.
כאילו זה כמו שבת..
זה כאילו זמן "קודש"...
כי זה חג
כי זה כמו שבת, זה אפילו קצת יותר משבת, זה החג שבו קיבלנו את התורה.
אנונימית
משום שזה הוא חשמל, ואין להשתמש בחשמל בחג או בשבת.
חשמל אפשר להמיר אותו ליצירת אש חדשה ובכך אם מדליקים טלפון או כל דבר שהוא חשמלי, זה כמו להדליק מנורה שלא הייתה דלוקה.
אבל, ניתן להעביר אש מאש שנדלקה לפני כניסת החג לצורך בישולים והכנת אוכל.