3 תשובות
היא לא יכולה להכריח אותו להיות אבא
שואל השאלה:
היא כן עם היא מולידה אותו לא אמרתי נישיאוין האבא של הילד
הם צריכים לנסות להגיע לפשרה..
כי אף אחד מהצדדים לא יכול להכריח