9 תשובות
כן
אמ בקשר למפורסם מחול לא
מפורסם... אממ בלי להעליב פחות
למה לא
אה הוא מפורסם