3 תשובות
באנגלית כתבת, זה E. או שהתכוונת לF שזה הספרות.
במתמטיקה מספר השאלון ביחידה הזו הוא 581. (או מספר השאלון הישן- 806)
שואל השאלה:
תודה
אבל גם לe יש מספר מישהו יודע מה הוא?
אנונימית
של E זה 16481