4 תשובות
דבר
אנונימית
מה השאלה?
שואל השאלה:
עמוד 34 תרגילים 32, 34, 36
ועמוד 35 תרגיל 40
אנונימי
אתה יכול להעלות תמונות של התרגילים?
אשמח לנסות לעזור לך (אין לי את הספר)