4 תשובות
מוציאה את זה לעצמך מהראש, זה ג'ינס. לא בית שנרצח בו מישהו.
חחח בכיתי זה מכנס
מדוע ולמה? אולי אני מפספס פה משהו?
מה את עושה?
משאירה אותם אצלך ולובשת אותם כמו כל ג'ינס