8 תשובות
ספורט
ספרות
זה באמת מקצוע חסר חשיבות
מתמטיקה לחלוטין
ספרות
יחידה מדעית כלכך מיותרר גאד אני עושה 10 יחידות מדעיות ועוד 5 אם אתם מחשיבים חקלאות כמדעי אבל לא משרד החינוך לא חושב שאני לומדת מספיק מדעים -.-
ערבית
דווקא למתמטיקה יש שימושים רבים וחשוב לדעת לפחות את הבסיס, זה שלא מראים את השימושים בבית הספר, את זה הייתי משנה.
והייתי משנה את דרך הלימוד ולא מוריד מקצוע מסוים.