10 תשובות
מאוד
כן
לא. אפילן להפך.
יש כאלה שזה מתלבש עליהם יפה
תלוי איזה קעקועים כמה ואיפה
וואו כן.
מאוד