3 תשובות
אני יודעת שיש אופציה להשלמת בגרויות דרך הצבא, לא יודעת מה עם שיפור
אחרי הצבא
אני יודעת שאיפה שאני גרה גם משלמים כדאי שאנשים יבואולעשות