13 תשובות
כן ברור
זה עניין של אמונה לא של בחירות כמו שמירת נגיעה או לבוש.
חושבת שכן, למרות שלדעתי היא לא אמורה לקבל אישור מאנשים על זה, שתגדיר את עצמה איך שהיא רוצה.
לא.
אנונימית
כן לדעתי בזה שאתה יהודי ואתה מרגיש יהודי וגאה להיות יהודי אתה יהודי
^ מה הקשר?
יהודי יכול להיות גם אתאיסט/חילוני/מאמין.
השאלה זה אם היא דתייה.
אנונימית
לא, דתי - שמי שכפוף לדת, לא אחד שעושה רק מה שנראה לו. מי שעובר באופן קבוע על איסור מסוים (גם אם מדובר באיסור קל) - הוא נקרא "מומר לדבר אחד" (עייני בספר "שערי תשובה, חלק א, סימן ו).
^ אז מה היא נקראת בעצם?
אנונימית
כל עוד היא שומרת על כל מצוות היא עדיין דתיה. עניין הלבוש והמכנסיים הקצרים הוא מטעמי צניעות ונועד על מנת לעזור למנוע עבירה על עבירות מסוימות שיכולות לקרות בהמשך . אותו דבר לגבי שמירת נגיעה. הם לא מצוות מפורשות בתנ"ך אלא פסקי הלכה בידיעה שכמה שנשתדל להמנע ממצבים מסוים נוכל לשמור על עצמנו יותר.
מורא, ולעבור על ההלכות הפסוקות - זה כן "מותר" (גם אם קורה שע"י זה לא מגיעים לאיסור של התורה)? זה אפילו יותר חמור במקרים מסוימים לעבור על איסור של חכמים מאשר לעבור על האיסור של התורה (עיין בעירובין כא ע"ב ובסנהדרין פח ע"ב).
נ.ב. אישה שמלבשת שלא בצניעות - כגורמת לאסונות מאוד גדולים. עיין בישעיה ג, טז והלאה.
לא אמרתי שזה בסדר תוצאה .
רק חילקתי את הנושא והסברתי. אני לגמרי מודע לחשיבות של שמירת צניעות וגם שמירת נגיעה ותומך בהם חד וחלק בגלל שאני יודע את החשיבות שלהם ואת מה שהם אמורים למנוע מהתחלה.
דתי זה מישהו שמשתדל לקיים את המצוות.
אנונימית
מסורתית