6 תשובות
כי הוא בקטע שלך (?)
פשןט שאלות שבת
כי הוא אוהב אותך?
באמת שאלות שבת חח
מן הסתם שכנראה הוא רוצה אותך
כי הוא רוצה שתהיו יותר מידידים.
בואי נחשוב ביחד למה