4 תשובות
אי אפשר, זאת קללה נצחית.
שאלה טובה
פשוט להכיר מישהו חדש ומההתחלה לא להכנס למקום הזה
לצאת ממה?!